Salı, Mayıs 4

Nice Yıllara Fenerbahçem Nice Asırlara...

"Fenerbahçe Kulübü'nün her tarafa mazhar-i takdir olmuş bulunan asari mesaisini işitmis ve bu kulübü ziyaret ve erbab-ı himmeti tebrik etmeyi vazife edinmiştim. Bu vazifenin ifası ancak bugün müyesser olabilmiştir. Takdirat ve tebrikatımı buraya kayd ile mübahiyim."
3.5.1918 - Ordu Kumandanı - Mustafa Kemal

Mürekkebi kuruyalı tam 92 yıl oldu, kuruluş günümüz kutlu olsun,103.kere...
1907'den beri kesmedik desteği 
Vazgeçmeyiz senden ölene dek
Kıyamet bile kopsa yedi cihanda yaşam biter destek asla...

Hiç yorum yok: